EPPO Global Database

Photos of Fungi


Neonectria neomacrospora
(NECTMA)
view more...
Stagonosporopsis chrysanthemi
(MYCOLG)
view more...
Monilinia fructicola
(MONIFC)
view more...
Ceratocystis virescens
(CERAVI)
view more...