EPPO Global Database

Photos of Bacteria


Spiroplasma citri
(SPIRCI)
view more...
Xanthomonas axonopodis pv. alfalfae
(XANTAL)
view more...
Dickeya chrysanthemi
(ERWICH)
view more...
Erwinia amylovora
(ERWIAM)
view more...