EPPO Global Database

Photos of Bacteria


Xanthomonas vesicatoria
(XANTVE)
view more...
Ralstonia solanacearum sensu lato
(RALSSO)
view more...
Pseudomonas syringae pv. pisi
(PSDMPI)
view more...
Xanthomonas campestris pv. zinniae
(XANTZN)
view more...