EPPO Global Database

Peronospora hyoscyami(PEROTA)

Distribution details in Poland

Situation
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated 2001: Present, no details
From CABI Disease map 023 (2009): Present, no details
References
* Berbec, J. (1975) Informator o wynikach badan naukowych zakonczonych w 1973 roku. Rolnictwo, czesc I, 347-348. Wydzial Nauk Rolniczych i Lesnych PAN, Warsaw, Poland.

* Jankowski, F. (1975) Wiad. Tyton. 19 (3), 7-11.

* Laskowska, D.; Berbec, A. (2001) Plant Breeding and Seed Science 45 (1), 77-82.

* Lewartowski, R.; Piekarczyk, K. (1986) Biuletyn Instytutu Ochrony Roslin, 49-100.

* Marcelli, E.; Corbaz, R. (1972) Bulletin d'Information Coresta No. 1, 4-8.

* Masiak, D. (1970) Pamietnik Pulawski No. 40, 135-146.
------- Pulawy.
Situation in neighbouring countries
Country State Status
Belarus Present, no details view...
Czech Republic Present, widespread view...
Germany Present, restricted distribution view...
Lithuania Present, no details view...
Russia Southern Russia Present, no details view...
Russia Central Russia Present, no details view...
Russia Present, restricted distribution view...
Slovakia Present, widespread view...
Ukraine Present, no details view...
Ukraine Present, no details view...