EPPO Global Database

Phytoplasma fragariae(PHYPFG)