EPPO Global Database

Hemerocallis fulva(HEGFU)

Pests

Organism Type
Liriomyza huidobrensis (LIRIHU) Host
* He CX, Wu WW, Wang SF, Wang LZ (2001) Host plants and feeding preferences of Liriomyza huidobrensis. Acta Entomologica Sinica 44, 384-388.
Ophiomyia kwansonis (as Hemerocallis) (OPHOKW) Host
Puccinia hemerocallidis (as Hemerocallis) (PUCCHM) Host
Ophiomyia kwansonis (OPHOKW) Major host
Puccinia hemerocallidis (PUCCHM) Major host