EPPO Global Database

Gnomoniopsis smithogilvyi(GNMPCA)