EPPO Global Database

Xanthomonas vesicatoria(XANTVE)

Distribution details in Russia (Southern Russia)

Situation
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated 1994: Present, no details
From CABI Disease map 269 (1987): Present, widespread
References
* Govorova, G. F. (1989) Nauchno-Tekhnicheskii Byulleten' Vsesoyuznogo Ordena Lenina i Ordena Druzhby Narodov Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Rastenievodstva Imeni N. I. Vavilova No. 187, 29-32.
------- Near Krymsk in teh Krasnodar region.

* Knyazeva, Z. V. (1980) Zashchita Rastenii No. 3, 39-40.
------- Voronezh region.

* Knyazeva, Z. V.; Kunnakh, G. S. (1979) Selektsiya i semnovod. ovoshch. kul'tur., pp. 141-149. Moscow, USSR.
------- Voronezh region.
Situation in neighbouring countries
Country State Status
Azerbaijan Present, no details view...
Belarus Present, no details view...
Kazakhstan Present, no details view...
Poland Present, no details view...