EPPO Global Database

Xanthomonas fragariae(XANTFR)