EPPO Global Database

Rhynchostylis gigantea(RYSGI)