EPPO Global Database

Raspberry ringspot virus(RPRSV0)

Distribution details in Russia (Central Russia)

Situation
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated 1994: Present, no details
From CABI Disease map 933 (2004): Present, no details
References
* Bubaker, A.; Pomazkov, Yu. I. (1978) Izvestiya Timiryazevskoi Sel'skokhozyaistvennoi Akademii No. 5, 219-222.
------- In Eastern Scotland.

* Keldish, M.; Pomazkov, Y.; Arushanova, E.; Chervyakova, O. (1998) Acta Horticulturae 472, 147-152.

* Kuznetsova, A. A. (1972) Sbornik Nauchnykh Rabot, Nauchno-Issledovatel'skogo Zonal'nyogo Instituta Sadovodstva Nechernozemnoi Polosy (Vyrashchivanie bezvirusnogo posadochnogo materiala plodovykh i yagodnykh kul'tur) 5, 45-47.
------- Outbreak on Rubus in Glen Cova.
Situation in neighbouring countries
Country State Status
Belarus Present, no details view...
Estonia Absent, no pest record view...
Finland Present, restricted distribution view...
Kazakhstan Present, no details view...
Latvia Present, no details view...
Norway Present, restricted distribution view...
Poland Absent, pest no longer present view...
Ukraine Absent, unreliable record view...