EPPO Global Database

Polyscias filicifolia(PYJFI)