EPPO Global Database

Chamaecyparis pisifera(CHCPI)