EPPO Global Database

China(CN)

China (CN)

States/Provinces (33)

 • Anhui
 • Aomen (Macau)
 • Beijing
 • Chongqing
 • Fujian
 • Gansu
 • Guangdong
 • Guangxi
 • Guizhou
 • Hainan
 • Hebei
 • Heilongjiang
 • Henan
 • Hubei
 • Hunan
 • Jiangsu
 • Jiangxi
 • Jilin
 • Liaoning
 • Neimenggu
 • Ningxia
 • Qinghai
 • Shaanxi
 • Shandong
 • Shanghai
 • Shanxi
 • Sichuan
 • Tianjin
 • Xianggang (Hong Kong)
 • Xinjiang
 • Xizhang
 • Yunnan
 • Zhejiang


Regional Plant Protection Organization / EU / EAEU (1)