EPPO Global Database

Xiphinema index(XIPHIN)

Distribution details in Ukraine

Situation
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated 2000: Present, no details
From CABI Disease map 819 (2000): Present, no details
References
* Brown, D. J. F.; Taylor, C. E.; Choleva, B.; Romanenko N. D. (1990) Nematologia Mediterranea 18, 199-207.

* Milkus, B. N. (1976) VIII Vsesoyuznoe soveshchanie no nematodnym boleznyam sel'skokhozyaistvennykh kul'tur. Tezisy dokladov i soobshchenii, 144. Izdatel'skvo, Kishinev, USSR.

* Milkus, B. N.; Kudinskaya, E. V. (1980) Nauchnye Doklady Vysshei Shkoly, Biologicheskii Nauki No. 11, 32-35.
Situation in neighbouring countries
Country State Status
Hungary Present, few occurrences view...
Moldova Present, no details view...
Poland Present, no details view...
Romania Present, no details view...
Russia Southern Russia Present, no details view...
Russia Present, no details view...
Slovakia Present, no details view...