EPPO Global Database

Diaporthe neoviticola(PHOPVI)

Distribution details in Ukraine

Situation
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated 1995: Present, no details
From CABI Disease map 969 (2005): Present, no details
Comments
EPPO Reporting Service (95/025).
References
* Anonymous (1994) [Brief characteristics of phytopathogens having quarantine importance]. Zashchita Rastenii no. 4, 16-19.

* Bankovskaya, M. G.; Beskrovnaya, M. L.; Berezovskaya, E. A.; Storozhuk, E. M. (1990) Sadovodstvo i Vinogradarstvo 7, 25-28.

* Duchak, A. N.; Cherkasova, T. F. (2003) Zashchita i Karantin Rastenii 6, 39-40.

* Kozar', I. M.; Berezovskaya, E. A.; Khorunzhaya, G. M.; Klimenko, L. N. (1990) Sadovodstvo i Vinogradarstvo 7, 28-30.

* Samoilov, Yu. K. (2003) Zashchita i Karantin Rastenii 6, 22-23.
Situation in neighbouring countries
Country State Status
Hungary Present, no details view...
Moldova Present, no details view...
Poland Present, no details view...
Romania Present, no details view...
Russia Present, restricted distribution view...