EPPO Global Database

Monochamus galloprovincialis(MONCGA)

Distribution details in Russia (Western Siberia)

Situation
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated 2008: Present, no details
From CABI Pest map 708 (2008): Present, no details
References
* Bogdanova, D. A. (1988) Izvestiya Sibirskogo Otdeleniya Akademii Nauk SSSR. Seriya Biologicheskikh Nauk No. 3, 25-28.
------- Novosibirsk.

* Bogdanova, D. A. (1998) Lesovedenie No. 2, 80-85.
------- Novosibirsk.

* Izhevsky, S. S.; Nikitsky, N. B.; Volkov, O. G.; Dolgin, M. M. (2005) Illustrated guide to coleopteran xylophagous pests of forests and timber in Russia. Tula: Grif, Russia, 218 pp.

* Kolomiets, N. G. (1981) Rol' vzaimootnoshenii rastenie-nasekomoe v dinamike chislennosti populyatsi lesnykh vreditelei (Tezisi dokladov sovetskikh uchastnikov k simpoziumu IYuFRO/MAB, 24-28 avgusta 1981 g., Irkutsk, SSSR) 28-29, 68-69.
Situation in neighbouring countries
Country State Status
Azerbaijan Present, no details view...
Belarus Present, no details view...
China Jilin Present, no details view...
China Present, no details view...
Estonia Present, no details view...
Finland Present, widespread view...
Georgia Present, no details view...
Kazakhstan Present, no details view...
Latvia Present, no details view...
Mongolia Present, no details view...
Poland Present, no details view...
Ukraine Present, no details view...