EPPO Global Database

Fusarium oxysporum f. sp. cubense(FUSACB)

Distribution details in China (Guangxi)

Situation
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated 2014: Present, no details
From CABI Disease map 031 (2015): Present, no details
References
* Huang SuiPing; Mo JianYou; Guo TangXun; Li QiLi; Pan ChaoBo (2013) Journal of Southern Agriculture 44 (5), 769-772.

* Long Xing; Yao JinYan; Fang Ren; Mo JianYou; Huang SuiPing; Huang WeiXiong (2013) Journal of Southern Agriculture 44 (6), 984-988.

* Zeng LiSha; LuShun; Liu WenQing; Zhao ZhiHui; Wang Fang; Zhou JianKun; Li HongBo; Chen Shi; Du CaiXian (2014) Mycosystema 33 (4), 867-882.

* Zhang, B-C.; Huang, Y-C. (1990) A list of important plant diseases in China. Review of Plant Pathology 69(3), 97-118.

* Zhou, Z.; Xie, L. (1992) Fruits (Paris) 47 (6), 715-721.
Situation in neighbouring countries
Country State Status
India Present, restricted distribution view...
India Tamil Nadu Present, no details view...
India Bihar Present, no details view...
India Madhya Pradesh Present, no details view...
India Gujarat Present, no details view...
India Uttar Pradesh Present, no details view...
India Andhra Pradesh Present, no details view...
India Kerala Present, no details view...
India Maharashtra Present, no details view...
India Karnataka Present, no details view...
India West Bengal Present, no details view...
Laos Present, no details view...
Myanmar Present, no details view...
Nepal Present, no details view...
Pakistan Present, no details view...
Vietnam Present, no details view...