EPPO Global Database

Ditylenchus destructor(DITYDE)

Distribution details in Moldova

Situation
Current pest situation evaluated by EPPO on the basis of information dated 1976: Present, no details
From CABI Disease map 837 (2013): Present, no details
References
* Smirnova, N. S.; Koev, G. V. (1976) VIII Vsesoyuznoe soveshchanie no nematodnym boleznyam sel'skokhozyaistvennykh kul'tur. Tezisy dokladov i soobshchenii, 86-87. Izdatel'stvo Kishinev, Russia.
Situation in neighbouring countries
Country State Status
Romania Present, restricted distribution view...
Ukraine Present, restricted distribution view...